Kvarka

 

Kvarka - En mycket smittsam infektionssjukdom på häst

Kvarka, orsakad av bakterien Streptococcus equi, har varit en plåga för hästar och ett problem för hästägare i alla tider, dokumenterad tillbaka till romartiden. Antalet fall är stadigt ökande. Sjukdomen kan närmast jämföras med svårartad halsfluss och scharlakansfeber hos människor. Problemen för hästar som drabbas av kvarka är dock betydligt större. Kvarka är en av få bakteriella infektioner på häst som är så allvarlig att den i Sverige måste rapporteras till myndigheterna.

Sjukdomen varar i någon månad. Den är mycket smittsam och kräver total isolering av ett drabbat stall. I ca fem procent av fallen drabbas hästar av livshotande komplikationer. En annan konsekvens av kvarka är att till synes friska hästar kan vara latenta bärare av bakterien och under lång tid föra smittan vidare.

Övrigt

Det svenska bioteknikföretaget Intervacc, som är Nordvaccs moderbolag, är på god väg att få fram ett vaccin, Strangvac® mot kvarka. Strangvac® har visat god dokumenterad skyddseffekt mot en sjukdom som hittills saknat ett fullgott vaccinskydd.

Läs mer om Intervaccs forskning och kvarka här.