Virusenteritis

 

Virusenterit orsakas av ett parvovirus. Parvovirus är ett mycket resistent virus och kan behålla smittsamheten under flera år. Spridningen av viruset är oftast aerogen, men kan också spridas genom fekalt förorenat vatten, foder eller passivt av minkuppfödaren.

Inkubationstiden är 4-7 dagar. Redan två dagar efter infektionen börjar en massiv virusreproduktion i tarm- epithel och lymfvävnad. Detta resulterar i snabb celldöd av tarmludd. 4-6 dagar efter infektionen utsöndras viruset i avföringen och från dag 7 kan antikroppar upptäckas i serum.

{tip Mink och Iller::Klicka för mer information om alla våra produkter för mink och iller}{/tip} {tip Räv::Klick för mer information om vacciner för räv}{/tip}

Symptom

De första symptomen är plötsligt anorexi och depression följt av vattnig, slemmig diarré. Diarrén följs av överflöd gråvitt slem från tarmen, eventuellt blandad med blod. Senare kan en blockering av tarm membranet inträffa (KRUP membran) blandat med blod - så kallad "räkor".

Diagnos

Vid obduktion är mesenteriala lymfkörtlar förstorade. I tarmen ses katarral -haemorragisk enterit samt den övre delen av tunntarmen är slapp, dilaterad , tunn och hyperaemisk.

Om man vill använda avföring för diagnostiska tester, är det viktigt att komma ihåg, att viruset bara utsöndras i några dagar efter de första symtomen. Det är därför nödvändigt att ta 5 träckprover från olika djur och välja ut djuren mycket noggrant.


Behandling

Profylaktisk vaccination av alla minkar vid 6-10 veckors ålder är att föredra.

Vid ett utbrott bör all mink som visar symptom avlivas, och alla symptom fria minkar bör omedelbart vaccineras.

Årlig vaccination.