Suivac APP vet.

Suivac APP vet.

 

Suivac APP vet. är ett vaccin mot Actinobacillus pleuropneumoniae. Vaccinet är primärt avsett för aktiv immunisering av smågrisar från 6 veckors ålder, men är även godkänt att användas till dräktiga suggor och gyltor. Innehåller serotyp 2 och serotyp 9 som uttrycker APXI-, APXII-, APXIII-toxoid.

 Broschyr

FASS VET

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Injektionsvätska, emulsion

(Vit eller gulaktigt vit vätska )

Aktiva substanser
Inaktiverad Actinobacillus pleuropneumoniae, serotyp 2, stam App2TR98
Inaktiverad Actinobacillus pleuropneumoniae, serotyp 9, stam App9KL97
 uttrycker APXI toxoid (från App 9)
 uttrycker APXII toxoid (från App 2 och App 9)
 uttrycker APXIII toxoid (från App 2)

Indikationer
Aktiv immunisering av svin från sex veckors ålder för minskning av dödlighet, kliniska symtom och lungförändringar orsakade av Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 2 och 9-infektioner.

Immunitetsstart: 3 veckor efter grundvaccination.

Immunitetens varaktighet: 15 veckor efter grundvaccinationen (enligt serologiska data)

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

Vaccindosen är 2 ml per djur och vaccination oberoende av ålder, kön och kroppsvikt. Grundvaccination består av administrering av 2 doser med 3–4 veckors mellanrum som djup intramuskulär injektion i nacken bakom örat.

Djur ska vaccineras från 6 veckors ålder.

Grundvaccination av dräktiga suggor och gyltor ska ske vid 8 och 4 veckor före förväntad grisning. Sista vaccination senast 14 dagar före väntad grisning.

Förpackningar

Suvac APP vet. finns i följande förpackningsstolekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
50 ds injektionsflaska