Febrivac® 3-plus

Febrivac_3-plus förpackning

 

Febrivac® 3-plus  är ett trippel vaccin mot virusenterit, botulism samt smittsam lunginflammation hos mink.

 


Broschyr
FASS VET

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Injektionsvätska, suspension

Aktiva substanser
Clostridium botulinum, typ C-toxoid
Mink-enterititvirus typ 1, inaktiverat

Indikationer
Aktiv immunisering av minkar mot virusenterit, botulism och smittsam lunginflammation (s k hemmorhagisk pneumoni).

 

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

1 dos = 1 ml. Injiceras subkutant. Injektionsflaskan omskakas före användning.

Grundimmunisering av minkvalpar och vuxna minkar:

1 dos ges fr o m tidigast 6-8:e levnadsveckan.

En andra injektion kan ges i de fall hög kvarstående maternal immunitet kan förväntas ha infererat med 1:a vaccinationen.

Avelsdjur bör omvaccineras en gång årligen med 1 dos.

 

Förpackningar

Febrivac® 3-plus finns i följande förpackningsstorlek

Storlek Förpackningstyp Varunummer
1x250 ds injektionsflaska 13 89 41