Vacciner

Vår produktportfölj inom vaccin segmentet består av Suivac APP vet.

Suivac APP vet. är ett vaccin mot Actinobacillus pleuropneumoniae avsett främst för smågrisar, men är även godkänt att användas till dräktiga suggor och gyltor.

 

 

Produktportföljen inom vacciner, på den svenska marknaden, består av följande produkter: 

Produkt namn

 

Djurslag

Suivac APP vet.