Peniyet vet.

Peniyet vet.

 

Peniyet vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och grisar. Ett receptbelagt läkemedel for behandling av systemiska infektioner hos nötkreatur och grisar (som väger över 25 kg), orsakade av bakterier som är känsliga för penicillin. Karenstiderna är följande för respektive djurslag:

Grisar: Kött och slaktbiprodukter: 6 dygn.

Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 6 dygn. Mjölk: 96 timmar (4 dygn).

 


Broschyr

FASS VET

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Injektionsvätska, suspension

(Vit, suspension)

Aktiva substanser
Bensylpenicillinprokain monohydrat 300 mg.

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

För intramuskulär användning. Omskakas väl före användning.

Rekommenderad dosering är 10 mg bensylpenicillinprokain per kg kroppsvikt (motsvarande 5,66 mg bensylpenicillin), vilket motsvarar 1 ml per 30 kg kroppsvikt dagligen i 3–5 dagar.
Injicera inte mer än 2,5 ml per injektionsställe hos grisar.
Injicera inte mer än 12 ml per injektionsställe hos nötkreatur.

Om ingen klinisk respons ses inom 3 dagar ska diagnosen fastställas på nytt och behandlingen ändras vid behov.

Kroppsvikt ska fastställas så exakt som möjligt för att säkerställa korrekt dosering och undvika underdosering.

Locket kan punkteras på ett säkert sätt upp till 50 gånger.

 

Förpackningar

Peniyet vet. finns i följande förpackningsstolekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
  1 x 100 ml Ytterkartong med injektionsflaska 06 03 56
30 x 100 ml Ytterkartong med 30 kartonger innehållande 1 injektionsflaska 13 31 98