Penethaone® vet.

Penethaone

 

Penethaone® vet. är en bensylpencillinester för behandling av juverinflammationer hos mjölkkor.

 

 

Broschyr

FASS VET

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 236,3 mg/ml
Pulverflaska: vitt-krämfärgat fint pulver
Lösningsmedelsflaska: klar, färglös lösning
Färdigberedd suspension: vit-krämkrämfärgad suspension

Aktiva substanser
Penetamathydrojodid 236,3 mg (ekvivalent med 182,5 mg penetamat)
Ekvivalent med 250,000 IE penetamathydrojodid

Indikationer

Nötkreatur (lakterande kor):
Behandling av mastit hos lakterande kor orsakad av Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae och Staphylococcus aureus (icke betalaktamasproducerande), som är känsliga för penicillin.

 

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

Nötkreatur:
15 000 IE (14,2 mg) penetamathydrojodid per kg kroppsvikt/dag (motsvarande 6 ml färdigberedd produkt/100 kg kroppsvikt) i tre till fyra dagar i följd. Skaka väl före användning.

 

Förpackningar

Penethaone® vet. finns i följande förpackningsstorlekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
 1x 10 000 000 IE pulverflaska och 36 ml lösningsmedelsflaska  
10x 10 000 000 IE pulverflaska och 36 ml lösningsmedelsflaska