Metrocare® vet.

Metrocare<sup>®</sup> 250mg/500mg 20tabletter

 

Metrocare® vet. är smaksatta metronidazol tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt. För behandling av gastrointestinala infektioner orsakade av Giardia spp. och Clostridia spp. (dvs. C. perfringens eller C. difficile). Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba bakterier (t.ex. Clostridia spp.) känsliga för metronidazol.


Broschyr

doskort

FASS VET 250mg

FASS VET 500mg

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Metrocare® Vet 250 / 500 mg tabletter för katt och hund

Tablett: Vit till benvit rund konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

 

Aktiva substanser
1 tablett innehåller:

Metronidazol    250 mg  (250 mg tablett)

Metronidazol    500 mg  (500 mg tablett)

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

För oral administrering.
Rekommenderad dos är 50 mg metronidazol per kg kroppsvikt per dag i 5–7 dagar. Dygnsdosen kan delas upp i två lika stora doser som ges vid två administreringstillfällen (dvs. 25 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen).

För att säkerställa att korrekt dos ges ska kroppsvikt fastställas med så stor noggrannhet som möjligt.

Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd ned mot ytan.

Halvor: tryck med tummarna eller fingrarna på båda sidorna av tabletten. Fjärdedelar: tryck nedåt med tummen eller ett annat finger i mitten av tabletten. Återstående del(ar) bör ges vid nästa administreringstillfälle.

 

Förpackningar

Doxycare® vet. finns i följande förpackningsstolekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
250mg, 20 tabletter Blister 163 953
500mg, 20 tabletter Blister 063 916