Infucal® vet.

Infucal<sup>®</sup> vet.

 

Infucal® vet. är en lösning för kalvningsförlamning. Om du tidigare använt Hipracal-FM så är detta samma produkt - den har bara bytt namn till Infucal® vet. Ett läkemedel med indikationer för paresis puerperalis och andra tillstånd med hypokalcemi hos nötkreatur. Magnesium i produkten motverkar hypomagnesemi. Förutom kalcium och magnesium innehåller den även källa av fosfor i form av natriumhypofosfit samt glukos. Produkten är livsviktigt för nötkreatur.

 


Broschyr
FASS VET

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Injektionsvätska, lösning

(Klar, svagt gulaktig lösning)

Aktiva substanser
Kalciumglukonat, Magnesiumklorid

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

Ges via långsam intravenös infusion. Normaldos är 1 ml per kg kroppsvikt (15,6 mg kalcium och 2,6 mg magnesium per kg kroppsvikt) och med hänsyn tagen till djurets kliniska tillstånd.

Vid hypomagnesemi kan ytterligare magnesium behöva ges intravenöst eller subkutant och med hänsyn till djurets kliniska tillstånd.

Förpackningar

Infucal® vet. finns i följande förpackningsstolekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
12 x 500 ml injektionsflaska 47 16 11