Hemosilate® vet.

Hemosilate<sup>®</sup> 125 mg/ml, 5 x 20 ml

 

Hemosilate® vet. är en injektionsvätska 125 mg/ml etamsylat, godkänd för nötkreatur, får, get, svin, hästar, hundar och katter med indikation för förebyggande och behandling av kirurgiska, posttraumatiska, obstetriska och gynekologiska blödningar.

 


Broschyr

FASS VET

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Hemosilate® vet. 125 mg/ml injektionsvätska, lösning. Etamsylat för nötkreatur, får, get, svin, häst, hund och katt.

Klar och färglös lösning, fri från synliga partiklar.

Farmakoterapeutisk grupp: Hemostatika. Övriga hemostatika för systemiskt bruk.
ATCvet kod: QB02BX01

Aktiva substanser
En ml innehåller:

Etamsylat 125 mg

Hjälpämnen:
Bensylalkohol (E1519) 10 mg
Natriummetabisulfit (E223) 0,4 mg
Natriumsulfit, vattenfri (E221) 0,3 mg

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

För intravenöst eller intramuskulärt bruk.
5 till 12,5 mg etamsylat/kg kroppsvikt, motsvarande 0,04 till 0,1 ml/kg kroppsvikt av produkten, beroende på blödningens allvar.

Behandlingen utförs normalt tills önskad effekt uppnås. Det kan vara för en dag, men kan upprepas i ytterligare 2 till 3 dagar för att få kontroll över blödningen.

För förebyggande av kirurgiska blödningar ska produkten administreras minst 30 minuter före operationen.

För behandling av en pågående blödning, kan produkten administreras upp till var 6:e timme tills blödningen har slutat helt.

Vid bristning av stora blodkärl är det nödvändigt att ligera de drabbade kärlen innan läkemedlet administreras.

Administrera inte mer än 20 ml av denna produkt på ett enda injektionsställe. Varje injektion ska ges på olika injektionsställen.

Proppen får inte penetreras mer än 25 gånger

Förpackningar

Hemosilate® vet. finns i följande förpackningsstorlek

Storlek Förpackningstyp Varunummer
5 x 20 ml Vialer i kartong 514003