Doxycare® vet.

Doxycare<sup>®</sup> 200 / 40 mg, 20 tabletter

 

Doxycare® vet. är smaksatta doxycyklin tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt. För behandling av bakteriella luftvägsinfektioner hos katter och hundar orsakade av organismer som är känsliga för doxycyklin, inklusive Staphylococcus aureus och andra Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica samt Pasteurella spp. Kan även användas vid behandling av fästingburen infektion av Ehrlichia canis hos hundar.

 


Broschyr

doskort

FASS VET (200 mg)

FASS VET (40 mg)

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Doxycare® Vet 40 mg tabletter för katt och hund
Doxycare® Vet 200 mg tabletter för katt och hund

Tablett: Gulaktig, rund, konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

 

Aktiva substanser
1 tablett innehåller:

Doxycare® Vet 40 mg
Doxycyklin    40 mg
(motsvarande 47,88 mg doxycyklinhyklat)

Doxycare® Vet 200 mg
Doxycyklin    200 mg
(motsvarande 239,40 mg doxycyklinhyklat

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

Oral användning. Dosen är 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag.
I de flesta rutinfall förväntas respons efter mellan 5 och 7 dagars behandling. Behandlingen ska fortgå i 2–3 dagar efter kliniskt tillfrisknande för akuta infektioner. I kroniska fall och vid återfall kan en längre behandlingstid på upp till 14 dagar vara motiverad.

För behandling av infektioner orsakade av Ehrlichia canis är dosen 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag i 28 dagar. Det är inte alltid möjligt att fullständigt eliminera smittan, men utökad behandling i 28 dagar minskar de kliniska tecknen och bakteriebördan. Efter risk/nytta-bedömning av den ansvariga veterinären kan en längre behandlingstid krävas vid svårartad och kronisk ehrlichios. Alla behandlade patienter ska övervakas regelbundet även efter kliniskt tillfrisknande.
Tabletterna ska ges tillsammans med foder (se avsnitt 4.5). För att säkerställa att korrekt dos ges ska kroppsvikt fastställas med så stor noggrannhet som möjligt för att undvika underdosering.

Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd ned mot ytan.

Halvor: tryck med tummarna på båda sidorna av tabletten.
Fjärdedelar: tryck nedåt med tummen eller ett annat finger i mitten av tabletten.

 

Förpackningar

Doxycare® vet. finns i följande förpackningsstolekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
200mg, 20 tabletter Blister 181 829
40 mg, 20 tabletter Blister 375 377