sheep-species

 

För behandling av olika sjukdomar hos får har vi följande produkter tillgängliga på den svenska marknaden.

 

Wikipedia
 

Produkter

- Hipracin® vet. ett syntetiskt oxytocin fritt från blodtrycksstegrande och diureshämmande komponenter.