Partners

partners sv

 

Våra välrenommerade partners på den svenska marknaden är Divasa-Farmavic från Spanien, Animalcare från England samt Chemvet från Danmark.

Divasa-Farmavic

DIVASA - FARMAVIC (DFV®) Group är en väletablerad spansk koncern inom området djurhälsa. Inom företagsgruppen finns såväl produktion som forskning och utveckling för den globala veterinära läkemedelsmarknaden.

Divasa Farmavics kontor i Spanien

Penethaone® och Doxycyline är exempel på produkter som DFV tillverkar på sin högteknologiska produktionsanläggning i Spanien.