Linköpingsdagen - grismedicin

Linköpingsdagen - grismedicin, 2019

 

Nordvacc medverkar tillsammans med vår partner Chemvet på "Linköpingsdagen" - en seminariedag i grismedicin vid Vreta Kloster utanför Linköping. Det är institutionen för kliniska vetenskaper, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaper på Statens Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA som bjuder in till träff och fortbildningsdag kring grismedicin.

Datum:  Tisdagen den 14 maj
Plats: Vreta Kloster