Hjärtsäker arbetsplats

Hjärtsäker arbetsplats

 

Vid ett plötsligt hjärtstopp är det viktigt att agera snabbt. Varje år drabbas ungefär 10.000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara cirka 10%, med hjärtstartare kan fler räddas.

Hjärt- och lungräddning måste påbörjas omedelbart och en hjärtstartare bör användas för att få igång hjärtat. Om hjärtat kommer igång igen inom tre minuter kan 70% av personerna räddas till livet.

Vi har anammat rådet att varje arbetsplats bör ha en hjärtstartare och utbildad personal som kan agera när det gäller. Övning ger färdighet, därför har vi också valt att regelbundet delta i utbildning för hjärt-lung räddning med hjärtstartare.

Ta gärna del av HLR-rådets webbkurs Hjälp Hjärna Hjärta  och glöm inte att ta kontakt med en HLR utbildare Du med.