• Nordvacc ingår i en svensk Bioteknik koncern där Intervacc är moderbolag. I koncernen ingår även dotterbolagen SIA Nordvacc Latvia och Mybac-Vettech laboratoriet AB.
  • Vår målsättning är att bidra till en bättre djurhälsa, något vi bl.a levererar genom att marknadsföra och distribuera kvalitetsvacciner och läkemedel.
  • För behandling av olika sjukdomar hos grisar har vi ett flertal produkter tillgängliga på den svenska marknaden.
  • Djurhälsa i fokus

    Nordvacc Läkemedel arbetar för en bättre djurhälsa. Vi marknadsför och distribuerar veterinärprodukter av hög kvalitet på de nordiska och baltiska marknaderna. Största delen av omsättningen kommer idag från försäljningen av veterinära vacciner.

    Tillsammans med våra kunder och marknadsledande produktions partners Animalcare, Chemvet, Divasa-Farmavic och vårt moderbolag Intervacc fortsätter vi att utveckla nya och effektiva djurhälsoprodukter.

Infucal highligth 2