Hemax®

Hemax product picture

 

Dzelzs ir būtiska skābekli nesošo pigmentu - hemoglobīna asinīs un mioglobīna muskuļos  kā arī vairāku enzīmu komponents.

Dzelzs deficīts izraisa anēmiju un mazuļu augšanas problēmas. Dzelzs deficīts ūdelēm rada kažokādu izbalēšanu (CF cotton fur) stāvokli, kurā pavilna gandrīz pilnībā zaudē savu pigmentāciju.

20-30 mg dzelzs uz 1 kg  barības  būtu pietiekošs ūdeles vajadzībām. Praksē uzturs var nodrošināt līdz pat 10 reizes lielāku daudzumu par šo līmeni. Neskatoties uz to, ir ziņas par anēmijas un kažokādas izbalēšanas (CF) gadījumiem pat pie ļoti augstiem dzelzs līmeņiem. Parasti tas ir gadījumos kad uzturs satur lielu jēlu mencu sugas zivju īpatsvaru. Tas ir saistīts ar augstiem trimetilamīna oksīda (TMAO) līmeņiem šajās zivīs vai iespējams arī formaldehīdu, kas rodas TMAO sadaloties. Zivju uzkarsēšana tikai škietami novērš anēmijas izraisītāju. Šajā sakarā tiek piedāvāts preperāts dzelzs glutamāts, ko pievieno barībai.

Iron Of the trace minerals, the supply of iron has been most problematic. Iron is essential for the synthesis of the oxygen-carrying pigments hemoglobin in blood and myoglobin in muscle, as well as being a component of a number of enzymes. In addition to causing anemia and growth retardation as in other species, iron deficiency in mink results in cotton fur, a condition in which the underfur almost completely loses its pigmentation (see Chapter 15. Integument of Mink). In the absence of interfering factors^^BO mg of iron per kg of diet meets the requirement of mink, and in practiclTdiets may supply up to 10 times this level or more. Nevertheless, anemia and cotton fur have been reported even with high levels of iron present when the diet includes a high proportion of raw fish of the cod family, such as Atlantic whiting or Pacific hake. This has been attributed to high levels of trimethylamine oxide (TMAO) in such fish, or perhaps formaldehyde derived from the breakdown of TMAO. Addition of highly available forms of iron (such as glutamate and fumarate salts) to the diet, has been suggested to counteract the problem, though some workers have found this approach to be ineffective. Heating the fish appears to eliminate the agent responsible.

Produkta  No. 43007 Borregaard logo

Deva:

 

Dienas deva vienam dzīvniekam ir  0,5 g

2 kg uz tonnu barības

Hemax product information
Iepakojums:

kannas 25 l/ 27,5 kg( uz paletes ir 24 kannas x27,5 kg = 660 kg), konteineri 1090 kg

Drošības informācija

preperāts ar kairinošu iedarbību. Pēc kontakta ar ādu skalot ar ūdeni.

uzglabāšanas nosacījumi

uzglabāt telpā 0/+250 C. NESASALDĒT

HEMAX®, dzīvnieku barības piedeva tiek lietota lai pasargātu kažokzvērus no dzelzs deficīta anēmijas.

Produktā HEMAX® dzelzs ir savienojumā ar organisko aminoskābi glutāmīnskābi, veidojot organiskā dzelzs hellāta savienojumu, kurā esošais  dzelzs uzsūcas organismā daudz labāk nekā neorganiski piesaistīts dzelzs. 

 

Hemax® is been used to prevent anemia fo fur bearing animals due to iron defiency. Hemax® iron supplement is used as a feed additive to fur bearing animals. The iron content in Hemax® is combined as chelate to the amino acid - glutamatic acid (iron chelate is a souble complex of iron, sodium and chelating agent). This organic iron chelate combination absorbs fare better than inorganic combined iron.

Specification

Dosage:
2 kg Hemax per 1 to food

Application:
To have homogenius mixture we recommend to mix 2kg Hemax with 20 liters of water and add foodlate in production process.

Product specification.

Parameter   Specification
Specifiskais svars , blīvums v/ 20°   1.09  g/cm3
Nātrijs   11.0 - 14.0  g/l
Dzelzs   18.0 - 22.0  g/l

 

Derīgums  -  2  gadi   no ražošanas datuma .

Produkts ir drošs, drosības datu  informācija tiek izsniegta pēc pieprasījuma.