Gris

species pig

 

För behandling av olika sjukdomar hos grisar eller svin har vi följande produkter tillgängliga på den svenska marknaden.

 

Wikipedia
 

Produkter

- Suivac APP vet. är ett vaccin mot Actinobacillus pleuropneumoniae avsett främst för smågrisar, men är även godkänt att användas till dräktiga suggor och gyltor.
Doxycycline® Divasa Farmavic är ett antibiotikum som används för t.ex. behandling av lunginflammation framförallt på gris.