Får

sheep-species

 

För vård och behandling av får kan vi erbjuda följande kvalitetsprodukter på den svenska marknaden.

 

Wikipedia
 

Produkter

- Hemosilate® vet. en injektionsvätska 125 mg/ml etamsylat.