Djurhälsa

Vi är specialiserade på djurhälsovårdsprodukter som rör svin, hästar och nötkreatur.

För att göra det enklare att finna fakta om våra produkters relation till ditt djur använder vi några symboler. Symbolerna återfinns återkommande i produktfakta och annan information på denna webbplats. Nedan finner du en sammanställning av de symboler vi använder. Vänligen klicka på önskad symbol eller i menyn t.v för att erhålla mer fakta.