Koncernen

Intervacc koncernen Intervacc - moderbolaget Dotterbolaget Mybac-Vettech Dotterbolaget Nordvacc Dotterbolaget SIA Nordvacc Latvia

 

Nordvacc er en del af en svensk koncern, der er aktiv inden for bioteknologi, hvor Intervacc er moderselskab. I koncernen indgår foruden Nordvacc Läkemedel AB også datterselskabet SIA Nordvacc Latvia og Mybac-vettech laboratoriet AB. Virksomheden er fokuseret på udvikling og salg af produkter samt dyrevelfærd. Sammen er vi en førende aktør på det veterinære lægemiddelmarked i Skandinavien og Baltikum.

Intervacc

Moderselskabet Intervacc udvikler en ny generation af moderne, effektive og sikre vacciner. I dag har Intervacc en projektportefølje bestående af 3 vacciner: Strangvac® som er en vaccine mod kværke til hest, INV274 som er en vaccine mod streptokokinfektion hos grise, samt INV412 som er en vaccinekandidat mod yverbetændelse hos køer.

Udviklingsarbejdet baseres på ny teknologi med rekombinante proteiner i stedet for brugen af dræbte eller svækkede mikroorganismer, hvilket primært findes i kontroversielle vacciner. Herved mindskes risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette er vi særligt stolte over, da det bidrager til en endnu bedre dyrevelfærd.

Intervacc AB 
Virksomheden har siden 2017 været noteret på Nasdaq First North listen. Læs gerne mere om Intervacc på hjemmesiden http://www.intervacc.com.