Santiola® Vet.

Santiola<sup>®</sup>-FM package head

 

Santiola® vet er et antiparasitært middel til behandling af en række parasitter hos kvæg og får, særlig med stor virkning mod leverikter og blodorm.

 


Broschure
Medicin til dyr

Fakta

Generelt

Recept

Injektionsvæske til subkutan administration, opløsning 50 mg/ml (klar lysegul til gul eller brungul opløsning).
Antiparasitært lægemiddel til systemisk brug, tilhørende den farmakoterapeutiske gruppe salicylanilider

Aktive stof
Closantel


Closantel virker ved afkobling af mitokondriernes oxidative fosforylering, hvilket forårsager en hæmning af ATP-syntesen. Dette medfører en markant ændring i energimetabolismen og vil til sidst resultere i parasittens død.

Indikation:
Til behandling af følgende trematoder (ikter), gastrointestinale nematoder og leddyr
Kvæg
Trematoder:
-    Fasciola hepatica (voksne)
-    F. gigantica (voksne og 8 ugers umodne)
Nematoder:
-    Haemonchus placei (voksne og umodne)
-    Bunostomum phlebotomum (voksne og umodne) (dansk navn: hageorm)
-    Oesophagostomum radiatum (voksne og umodne) (dansk navn: knudeorm)
Leddyr:
-    Hypoderma bovis (dermale stadier)
-    H. lineatum (dermale stadier)
Får
Trematoder:
-    Fasciola hepatica (voksne)
-    F. gigantica (voksne og 8 ugers umodne)
Nematoder:
-    Haemonchus contortus (voksne og umodne) (dansk navn: blodorm/løbeorm/barbers pole)
-    Oesophagostomum columbianum (voksne og umodne) (dansk navn: knudeorm)
-    Gaigeria pachyscelis (voksne og umodne)
-    Chabertia ovina (voksne og umodne) (dansk navn: stormundet tarmorm)
Leddyr:
-    Oestrus ovis (1., 2., 3. stadie) (fårets næsebremse)

Dosering og indgivelsesmåde

For at sikre, at den korrekte dosis indgives, skal dyrets kropsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.
Sikker og effektiv anvendelse af dette præparat med en dosis på 2.5 mg/kg kropsvægt afhænger af en nøjagtig parasitologisk diagnose til artsniveau. Hvor dette ikke er tilgængeligt, skal der anvendes en dosis på 5 mg/kg kropsvægt.

Doseringsskema:
Kvæg

2,5 mg/kg kropsvægt
(1 ml/20 kg kropsvægt)
Voksne Umodne
Fasciola hepatica X  
Fasciola gigantica X  
Haemonchus placei X X
Bunostomum phlebotomum X  
Oesophagostomum radiatum   X

 

5,0 mg/kg kropsvægt
(1 ml/10 kg kropsvægt)
Voksne Umodne
Fasciola hepatica X  
Fasciola gigantica X Fra 8 uger efter infektion
Haemonchus placei X X
Bunostomum phlebotomum X X
Oesophagostomum radiatum X X
Hypoderma bovis Dermale stadier  
Hypoderma lineatum Dermale stadier  

Får

2,5 mg/kg kropsvægt
(1 ml/20 kg kropsvægt)
Voksne Umodne
Haemonchus contortus X X
Gaigeria pachyscelis X X
Oestrus ovis 1., 2. og 3. stadie  
Bunostomum phlebotomum X  

 

5,0 mg/kg kropsvægt
(1 ml/10 kg kropsvægt)
Voksne Umodne
Fasciola hepatica X  
Fasciola gigantica X Fra 8 uger efter infektion
Haemonchus contortus (+ BZ-resistente stammer) X X
Oesophagostomum columbianum X X
Chabertia ovina X X

På grund af den lange halveringstid, vil closantel beskytte mod re-infektion med følgende parasitter:

Kvæg

Residualaktivitet Dosis (mg/kg) Beskyttelsesperiode
Haemonchus placei 2,5 4 uger
  5 6 uger
Bunostomum phlebotomum 5 3 uger
Oesophagostomu radiatum 5 2 uger

Får

Residualaktivitet Dosis (mg/kg) Beskyttelsesperiode
Haemonchus contortus 2,5 2 uger
  5 7 uger
Gaigeria pachyscelis 2,5 3 uger
  5 8 uger
Oestrus ovis 5 8 uger

Emballage/Pakning

Santiola®vet 50 mg/ml, injektionsvæske, opløsning til får og kvæg.

Størrelse Pakning MT-nr
1 x 250 ml Ravfarvet hætteglas 59010