Vaccinehåndteringens ABC

  Minkvacciner skal opbevares på køl - må ikke fryses 

    Vaccinhånterings ABC

Vask hænder og håndter vaccinen hygiejnisk
Lad vaccinen opnå stuetemperatur før blanding/anvendelse
Vaccinen skal blandes i originalflasker - tag ikke proppen af
Bland ikke flere flasker end der kan bruges inden for 1 time
Omryst vaccinen omhyggeligt før brug
Rengør og desinficer udstyr før brug hver dag
Skift kanyle mindst for hvert fag - ved sygdomsudbrud før hvert bur
Undlad at vaccinere syge dyr
Anvend altid anvist dosis - typisk 1 ml
Deponer vaccinen omhyggeligt under huden i lysken
Vent med at trække kanylen ud til den korrekte dosis er sprøjtet ind

 

Læs mere i vores vaccinationsvejledning.