Smitsom lungebetændelse


 

Smitsom lungebetændelse skyldes en bakterie, Pseudomonas aeruginosa, hvor der er flere serotyper (5,6 og 7/8), som forårsager lungbetændelse hos mink. Bakterien findes permanent i jordbunden, hvor især fugtig jordbund udgør den største risiko. Når den første mink er blevet smittet spredes infektionen meget let rundt i farmen, specielt i efteråret, hvor luftfugtigheden er høj (tåge og diset vejr). Dødeligheden varierer meget, afhængig af vejrlig, dyretæthed og hvor hurtigt der bliver vaccineret efter sygdomsudbruddet.

Mere information