Botulisme

Cl botulinum

 

Botulisme er oftest forårsaget af Type C toksin fra Clostridium botulinum.

Cl. botulinum er ubiquitarius i jord og fæces og spiller en rolle i forrådnelse af slagtekroppe, hvor en invasion fra tarmen kan finde sted. Transmissionen sker normalt ved ikke-opvarmet foder.

Inkubationstiden er 12 timer til ca. fire dage afhængig af den absorberede mængde toksin.

Fakta

Symptomer

Den farmakologiske virkning af botulinumtoksin er den samme for alle arter - en generel neuromuskulær blokade.
Symptomerne opstår hurtigt, og normalt findes mange døde mink  inden for 24 timer efter eksponering for toksin, mens andre mink viser varierende grader af lammelse og dyspnø med abdominalt åndedræt.

Diagnose

Postmortem resultater er uspecifikke og er relateret til død af respiratorisk lammelse. Normalt kan diagnosen stilles ud fra manglen af patologiske fund kombineret med det store antal dyr, der pludseligt bliver syge og dør. Den endelige diagnose kan kun bekræftes ved at finde toksin i foderet, serum eller væv eller ved at lave en antitoksin-neutraliserings test i mus på basis af fæces fra berørte mink.

Behandling

Den bedste profylakse er at bruge varmebehandlet foder.

Årlig vaccination af både hvalpe og avlsdyr.