Blandingsvejledning til nye pakninger

 

 

De nye pakninger til minkvaccin Febrivac DE - HV Pakninger
Bild 1a Dobbeltkanylen sættes i flaske A, se fig 1a

vejledning-1b-e

Flaske B sluttes til den anden ende af kanylen, se fig 1b-e.

NOTA BENE: Flaske B sluttes til i et roligt tempo, så et eventuelt vakuum kan udjævnes.
Bild 2 Flaskerne vendes – uden at skille dem ad –
se fig 2 – og der ventes til flaske B er helt
fyldt. Det kan være nødvendigt, at trykke
flaskerne sammen en ekstra gang for at få
væsken til at strømme. Hvis pulverdelen
ikke er helt opløst, rystes flaskerne let
uden at adskille dem.
Bild 3 Når flaske B er helt fyldt vendes flaskerne
igen uden at adskille dem, og der ventes
til hele indholdet i B er overført til flaske A.
Se fig 3.
Flaske A indeholder nu
den færdigblandede og brugsklare
vaccine som skal anvendes
inden for 1 time. Se fig 4.
Bild 4